Doprovodný program

Celý festival se bude konat na několika scénách.

NÁMĚSTÍ KARLA ČAPKA

Náměstí vévodí velké podium, kde vystupují významné herecké a pěvecké osobnosti. Zde se také hrají divadla, koná se zahájení i ukončení festivalu.

Součástí náměstí je také velký stánek s občerstvením a venkovním i zastřešeným posezením. V jeho spodní části se nachází muzeum bratří Čapků a kulturní klub. V levé části je park (viz níže), v pravé části potom zázračná studánka. Horní polovině náměstí vévodí kostel Panny Marie Sedmiradostné, za nímž naleznete stylovou kavárnu Dášeňka.
Náměstí Karla Čapka je ústředním prostorem Studánecké ČAPKIANY

OBŘADNÍ MÍSTNOST

Komornějším prostředím určeným pro četbu a besedy je obřadní místnost. Zde můžete přečíst vlastní ukázku z díla sourozenců Čapkových, posedět a zaposlouchat se do interpretace jiného návštěvníka či se zúčastnit některé besedy s čapkovskými badateli a nadšenci.

PARK

Prostor parku je celý věnován dětem. V pohádkové říši mohou dětští návštěvníci

– číst pohádky společně s hronovskou babičkou,
– lovit ryby u havlovického vodníka,
– pomáhat loupežníku Lotrandovi ulovit divoké prase,
– čarovat s kouzelníkem Magiášem,
– výtvarně se realizovat s pejskem a kočičkou,
– soutěžit o ceny,
– setkávat se s významnými osobnostmi,

a bavit se celý den dle své libosti.

KULTURNÍ KLUB

V kulturním klubu se do velkého divadelního sálu přesunou vystoupení v případě špatného počasí. V malém sále v přízemí  najdou návštěvníci výstavu.

MUZEUM BRATŘÍ ČAPKŮ

Muzeum bratří Čapků je otevřeno po celou dobu konání literárního festivalu.
Vstup do muzea je volný.

JARMARK

Součástí literárního festivalu Studánecká ČAPKIANA je také menší jarmark, jenž je umístěn v ulici za branou z náměstí.

Občerstvit se můžete ve stáncích na náměstí, v kavárně Dášeňka, v prodejních stáncích a v restauracích.