Čer 09 2013

Doprovodný program 2013

Celý festival se bude konat na několika scénách.

NÁMĚSTÍ KARLA ČAPKA

Náměstí vévodí velké podium, kde vystupují významné herecké a pěvecké osobnosti. Zde se také hrají divadla, koná se zahájení i ukončení festivalu.

Součástí náměstí je také velký stánek s občerstvením a venkovním i zastřešeným posezením. V jeho spodní části se nachází muzeum bratří Čapků a kulturní klub. V levé části je park (viz níže), v pravé části potom zázračná studánka. Horní polovině náměstí vévodí kostel Panny Marie Sedmiradostné, za nímž naleznete stylovou kavárnu Dášeňka.
Náměstí Karla Čapka je ústředním prostorem Studánecké ČAPKIANY

OBŘADNÍ MÍSTNOST

Komornějším prostředím určeným pro četbu a besedy je obřadní místnost. Zde můžete přečíst vlastní ukázku z díla sourozenců Čapkových, posedět a zaposlouchat se do interpretace jiného návštěvníka či se zúčastnit některé besedy s čapkovskými badateli a nadšenci.

PARK

Prostor parku je celý věnován dětem. V pohádkové říši mohou dětští návštěvníci

– číst pohádky společně s hronovskou babičkou,
– lovit ryby u havlovického vodníka,
– pomáhat loupežníku Lotrandovi ulovit divoké prase,
– čarovat s kouzelníkem Magiášem,
– výtvarně se realizovat s pejskem a kočičkou,
– soutěžit o ceny,
– setkávat se s významnými osobnostmi,

a bavit se celý den dle své libosti.

KULTURNÍ KLUB

V kulturní klub hostí výstavu Helena Čapková, minikino a soutěž v kreslení.

Výstava Helena Čapková

Výstava dokumentuje život Heleny Čapkové. Chronologicky seřazené výňatky z knihy Moji milí bratři i citace z dosud nepublikované písemné pozůstalosti Heleny Čapkové doplněné o fotografie chronologicky zaznamenávají životní mezníky nejstarší dcery MUDr. Antonína Čapka. Součástí výstavy je soubor všech ilustrací Pavla Brázdy (malíře a vnuka H. Č.) ke knize Moji milí bratři z roku 1962.

Minikino

Promítá již tradiční smyčku pohádek Karla Čapka namluvených Karlem Högerem, Povídání o pejskovi a kočičce a jako bonus filmové zpracování povídky Zločin na poště.

Minikino je volně přístupné a otevřené po celou dobu konání literárního festivalu Studánecká ČAPKIANA.

Soutěž v kreslení

Zde se mohou především dětští návštěvníci zúčastnit soutěže v kreslení na zadané téma. Soutěží se o krásné ceny, čímž se soutěž stává každoročním oblíbeným místem k zastavení.

Filmy a divadlo

Již v pátek můžete ve velkém sále kulturního klubu navštívit divadelní soutěžní přehlídku základních a středních škol, na niž bude plynule navazovat projekt Tomáše Magnuska s názvem Základy filmové praxe. Projekt je omezen kapacitně a je určen pro žáky ZŠ a SŠ.

V odpoledních a večerních hodinách se velký sál promění v kino, které bude promítat filmy dle předlohy Karla Čapka. Zhlédnout můžete Krakatit, Bílou nemoc, O věcech nadpřirozených nebo některé Povídky z jedné a druhé kapsy.

MUZEUM BRATŘÍ ČAPKŮ

Muzeum bratří Čapků je otevřeno po celou dobu konání literárního festivalu.
Vstup do muzea je volný.

JARMARK

Součástí literárního festivalu Studánecká ČAPKIANA je také menší jarmark, jenž je umístěn v ulici za branou z náměstí.

Občerstvit se můžete ve stáncích na náměstí, v kavárně Dášeňka, v prodejních stáncích a v restauracích.

0 komentářů