Čer 09 2013

Program 2013

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM LITERÁRNÍHO FESTIVALU STUDÁNECKÁ ČAPKIANA

PÁTEK 24. 5. 2013

800–1000 VS Otevření kulturního klubu pro vystupující
1000–1200 VS Divadelní soutěžní přehlídka ZŠ a SŠ
1200–1230 VS Slavnostní vyhlášení výsledků divadelní soutěžní přehlídky
 
1800–???? Beseda s předsedkyní Společnosti bratří Čapků Kristinou Váňovou
 

SOBOTA 25. 5. 2013

1000–1020 VS Slavnostní zahájení
1020–1120 VS Jan Kačer, Valentina Thielová
1130–1230 VS Moderátorský vstup Tomáš Magnusek; četba Ladislav Županič
1230–1330 VS Moderátorský vstup Tomáš Magnusek; četba zpěvačky a herečky Ivany
Jirešové
1330–1400 Pauza
1400–1530 VS Vyhlášení výsledků Mistrovství Evropy atletů- veteránů
1400–1500 MS Čtou lékaři sportovci- Radim Uzel a Antonín Panenka
1530–1700 VS Žáltmánkovo pásmo pro děti
1500–1700 MS Čtení a beseda se spisovatelem Ludvíkem Vaculíkem
1700–1800 VS Beseda s herci z filmu Člověk proti zkáze- Martin Stropnický, Vladimír Brabec,
Johanna Tesařová, Jan Kačer a Tomáš Juřička
1800–1930 VS Projekce filmu Člověk proti zkáze
1800–???? VS Koncert a volná zábava
 

Společenské centrum UFFO Trutnov

1800–1930 Projekce filmu Člověk proti zkáze
1930–20?? Beseda s herci z filmu Člověk proti zkáze- Martin Stropnický, Vladimír Brabec,
Johanna Tesařová, Jan Kačer a Tomáš Juřička

 

Vysvětlivky:

VS… velká scéna (hlavní podium náměstí/ divadlo)
MS… malé scéna (obřadní místnost)

0 komentářů